Holo és hemiparazitok. Táplálkozás | Biology Quiz - Quizizz


 • Zoologi invertebrata nemathelminthes
 • Lengyel Attila kutatói blogja: Paraziták és a fajgazdagság
 • Melyik gyógyszer hatékony a férgek ellen
 • Hemiparazita – Wikipédia
 • Tabletták a paraziták megtisztításához
 • Gyurusférgek angolul

Megtelepedése általános gyengültségi állapotot idéz elô a gazdanövényénél, mely végsô soron hozzájárul az erdészeti leromlási spirálhoz.

A fehér fagyöngy mechanikai eltávolítása mellett a biológiai védekezés egyik eredményes ágense lehet a Phaeobotryosphaeria visci hiperparazita fagyöngykórokozó, vizsgálatainkat azonban kiterjesztettük a fehér fagyöngy ízeltlábú-katenáriumára is, esetleges további ágensek felkutatása céljából.

Csörgő kakascímer (Rhinanthus minor)

Vizsgálataink során összesen 22 holo és hemiparazitok gyûjtöttünk 4 Sternorrhyncha, 5 Heteroptera, 5 Coleoptera, 5 Hymenoptera, 2 Lepidoptera, 1 Dipteramelyek közül 8 kizárólag a fagyöngyön élô specialista. A fajok közül néhányat elsôként mutattunk ki a növényrôl. Ezek közé tartozik egy, még határozás alatt álló levéltetûfaj is, mely az eddigi vizsgálatok alapján az Aphis fabae sensu stricto csoportba tartozik.

A szakirodalmi adatok, valamint a saját tapasztalataink alapján több kártevô együttes és tömeges jelenléte lehetne csak eredményes e hemiparazita növény visszaszorításában.

Vajvirágfélék

Holo és hemiparazitok zöld részek kártevôi közül a fagyöngy-levélbolha Cacopsylla viscia fagyöngy-pajzstetû Carulaspis visciilletve a Hypseloecus visci poloskafaj, míg a fás részek kártevôi közül a Synanthedon loranthi üvegszárnyúlepke-faj és a fagyöngyszú Liparthrum bartschti tûnik perspektivikusnak.

Kulcsszavak: Viscum album, Ixapion variegatum, biológiai védekezés A fehér fagyöngy Viscum album Linnaeus, a fagyöngyfélék Lopanthaceae családjába tartozó Der és Nickrent örökzöld, évelô, epifita, hemiparazita növény, mely hausztóriumai segítségével vizet és ásványi anyagokat szív el a gazdanövényétôl Zuber A hemiparazita világszerte több mint fásszárú növényen képes megtelepedni, Európában a lehetséges gazdafajok száma eléri a et Barney és mtsai A növény tömeges elterjedése nem csupán hazai erdeinket veszélyezteti, de jelentôs károkat okoz parkjainkban, valamint út menti fasorokban is.

Az országon belül nem homogén az elterjedése, mivel egyes helyeken szinte egyáltalán nem, másutt pedig tömegesen fordul elô. A hazai fertôzött területek nagysága közel hektárra tehetô, mely az utóbbi idôben folyamatosan emelkedik Hirka A fagyöngy elleni eredményes védekezés eddigi egyetlen módszere a bokrok ostorférge fonálférgek eltávolítása.

A biológiai védekezés egyik perspektivikus ágense lehet a Phaeobotryosphaeria visci Kalchbr. A fehér fagyöngyön elôforduló ízeltlábúfajokat csupán néhány szerzô vizsgálta Európában. A tanulmányok közül kiemelkedik Schumacher és Hellrigl munkája, illetve Nagy-Britanniában is megjelent több kisebb holo és hemiparazitok, melyeket Briggs foglalt öszsze. Hellrigl vizsgálatai során szintén 21 fajt figyelt meg a növényen, melybôl 8 fagyöngyspecialista 3 Hemiptera, 3 Coleoptera, 1 Lepidoptera, holo és hemiparazitok Diptera13 faj pedig másodlagosan jelent meg a növényen.

Mára összesen 37 fajt figyeltek meg a fehér fagyöngyön, ebbôl 12 specifikusan a fagyöngyhöz köthetô 5 Hemiptera, 4 Coleoptera, 2 Lepidoptera, 1 Diptera25 faj pedig másodlagosan jelenik meg.

Hazánkban a fehér fagyöngy ízeltlábúkatenáriumával foglalkozó átfogó tanulmány még nem született, bár egy rövid közleményben Horváth néhány szipókás kártevô rovart már megemlít. Jelen kutatás fô célja nem csupán a hazai szakirodalom hiánypótlása, hanem egyes fajok biológiai védekezésben betöltött lehetséges szerepének tanulmányozása is.

holo és hemiparazitok egy bika szalagféreg adaptálása a parazita életmódhoz

Anyag és módszer Vizsgálatainkat július elsô és utolsó dekádjában végeztük Keszthelyen, amit megelôzött egy év augusztusi országos fagyöngy-mintavételezés is.

Az ízeltlábúak begyûjtését 11 holo és hemiparazitok gazdanövényfajon élô fagyöngybokrokról kopogtatással végeztük, továbbá károsított fagyöngyágakat késôbbi kinevelés céljából is begyûjtöttünk. A bokrokat teleszkópos ágvágóval választottuk le.

 • Kónya vicsorgó Lathraea squamariakora tavaszi holoparazita növény Élősködő növényeknek azokat a fajokat nevezzük, amelyek tápanyagaik legalább egy részét közvetlenül más élő növényekből nyerik.
 • Révai Nagy Lexikona, 9.
 • Giardia pisica
 • Hogyan mérgezik férgek az embereket tabletták vélemények
 • Tankcsapda jónek a férgek

A vizsgálatba bevont gazdanövények abc sorrendben a következôk voltak: Acer platanoides, A. A kopogtatás során vizuálisan értékeltük a jelenlévô fajokat és azok elôfordulásának mértékét, felvételeztük a fajok kárképeit és azok gyakoriságát, valamint begyûjtöttük az egyes fajok példányait késôbbi meghatározás céljából. Holo és hemiparazitok egyes károsított növényi részeket izolátorokba helyeztük, a kinevelt állatokat szintén meghatároztuk.

Eredmények Vizsgálataink során összesen 22 ízeltlábú fajt 4 Sternorrhyncha, 5 Heteroptera, 5 Coleoptera, 5 Hymenoptera, 2 Lepidoptera, 1 Diptera gyûjtöttünk vagy neveltünk ki 1. A 12 specifikusan fagyöngyhöz köthetô faj kö- 1. Hymenoptera Doryctinae Ecphylus sp. Hártyásszárnyúak Eupelmidae Eupelmidae sp. Egyes fajok még határozás alatt állnak.

Vajvirágfélék

A vizsgálataink során begyûjtött fontosabb fajok a következôk voltak. Növényi tetvek rendje Sternorrhyncha Európában 7 ide tartozó fajt írtak le a fehér fagyöngyrôl, melybôl két faj a fagyöngy speciális holo és hemiparazitok. A polifág Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspididaevalamint a fôleg szilfán Ulmus-fajok elôforduló Eriococcus spurius Modeer, Eriococcidae kártételét egy-egy alkalommal jelentették Hellriglmíg a Chionaspis salicis Linnaeus, Diaspididae kártételét több alkalommal is leírták fekete nyáron Populus nigra élô fagyöngyrôl, illetve egy alkalommal hazánkból is jelentették sárga fagyöngyrôl Lindinger A holo és hemiparazitok Coccus hesperidum Linnaeus, Coccidae fajt olajfán Olea europaea élô vörösbogyójú fagyöngyrôl Viscum cruciatum jelentették elôször, majd Hellrigl is holo és hemiparazitok fehér fagyöngyön való megjelenésérôl.

Vizsgálataink során e fajokat nem, de mindkét speciálisan a fagyöngyön elôforduló faj mellett még a Pulvinaria vitis Linnaeus, Coccidae gyapjas pajzstetût is megtaláltuk.

Fontosabb ökológiai alapfogalmak

Levélbolhafélék családja Psyllidae Fagyöngy-levélbolha Cacopsylla visci Curtis, A fagyöngy-levélbolha 1. Hazánkban elôször ben Horváth gyûjtötte Simontornyán sárga fagyöngyrôl Horváth Évi két nemzedéke holo és hemiparazitok, mind lomb- mind tûlevelû gazdanövényeken elôforduló fagyöngyökön nagy egyedszámban képes megjelenni, ahol a levelek szívogatásával és mézharmat termelésével okozhat károkat Buhr A évi országos mintavételezés és a es évi gyûjtések során is találkoztunk vele, nagyobb populációkat Keszthelyen Populus nigra és Acer-fajokon fedeztünk fel, itt kárképe is tömeges volt.

Valódi levéltetûfélék családja Aphididae A júliusi gyûjtés során nagyobb levéltetûtelepeket 2. Nagy valószínûséggel azonban a meleg idôjárás, vagy más környezeti tényezôk következtében kialakult törpenövésû egyedek voltak az Aphis fabae csoportból, persze a lehetôségek közül a legvalószínûbb, hogy jelentôs génáramlás van a csoport Aphis fabae sensu stricto néhány tagja között, hasonlóan az Acyrthosiphon pisum komplex esetéhez Holo és hemiparazitok közlés. A levéltetûfaj pontos azonosítása céljából újabb gyûjtéseket szeretnénk elvégezni, amit a morfológiai vizsgálatok mellett a citokróm-c oxidáz 1-es alegységének COI szekvenciájára alapozott azonosítással is kibôvítenénk.

Hemiparazita

Utóbbi esetben olyan nagy volt a fertôzöttség, hogy a gazdanövényeken lévô valamennyi fagyöngybokor már távolról is fehérlett a pajzstetvek tömegétôl.

Levéltetûvel erôsen fertôzött fagyöngyhajtások Fotó: Keresztes Balázs Kagylóspajzstetûfélék családja Diaspididae Fagyöngy-pajzstetû Carulaspis visci Schrank, A fagyöngy-pajzstetû 3. Coccus visci néven írták le Ausztriából Schrankmára Spanyolország, Franciaország, Németország, Ausztria, Olaszország, illetve Magyarország területérôl is jelentették Fauna Europaea A korábbi szakirodalmi források gyakran összekeverték, vagy a Carulaspis juniperi Bouche, boróka-pajzstetû szinonimájaként kezelték, amit Lindinger tisztázott.

A júliusi mintavételezések során csupán közönséges nyírrôl Betula pendula gyûjtött fagyöngybokrokon találkoztunk vele alacsonyabb Teknôspajzstetûfélék családja Coccidae Szôlô-gyapjaspajzstetû Pulvinaria vitis Linnaeus, [syn: Pulvinaria betulae Linnaeus, ] Csupán kislevelû hársról Tilia cordata begyûjtött fagyöngybokrok holo és hemiparazitok találtuk meg a Pulvinaria vitis Linnaeus, gyapjaspajzstetûfajt, mely fôleg Alnus- Betula- Populus, Salix- és Vitis-fajokon fordul elô Pellizzari Hazánkban mindössze egyetlen alkalommal figyelték meg egy kisebb populációját sárga fagyöngyön Sárvár közelében Tubeuf A faj károsítása alacsony egyedszáma miatt nem tekinthetô jelentôsnek.

Poloskák rendje Heteroptera A szakirodalom 5 poloskafajt említ a fehér fagyöngyrôl, melybôl vizsgálataink során 3 fajjal találkoztunk, valamint két további fajjal egészítettük ki az eddigi adatokat. A virágpoloskák Holo és hemiparazitok közül sem a mezei virágpoloskát Anthocoris nemorum Linnaeus,sem a specifikusan hemiparazitán elôforduló fagyöngy virágpoloska Anthocoris visci Douglas, fajt nem sikerült begyûjtenünk.

Utóbbit Angliából jelentették elôször, ma már Spanyolország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Csehország, Macedónia és Ausztria holo és hemiparazitok is megtalálható, hazai elterjedésére eddig egyetlen iroda3. Hypseloecus visci imágói és szívogatása Fotó: Keresztes Balázs ország, Moldova és Macedónia területérôl is kimutatták Fauna zsán párhuzamos sötét sáv figyelhetô meg Holo és hemiparazitok Az imágók 4.

Tojás alakban telel, évi két nemhosszúak Wagnerbarnásfeketék, a nôstézedéke fejlôdik Briggs Vizsgálataink sonyek rendszerint oválisak, míg a hímek hosszúkárán az elôzô fajnál valamivel alacsonyabb sak és kissé nagyobbak a nôstényeknél Gibbs és egyedszámban találtuk meg különbözô fafajok Nau Tojás alakban holo és hemiparazitok, évi egy nemzedéke pl. Acer- Betula- Tilia- Salix-fajok fagyöngyfejlôdik, az imágók júliustól augusztusig repülnek bokrain.

Wagner Vizsgálataink során minden gazdanövényrôl Campyloneura virgula Herrich-Schäffer, kimutattuk, jelentôs mennyiségben találtuk Acerfajokon, itt kártételük is jól megfigyelhetô volt. E vegyes táplálkozású poloskafaj 5.

A faj fehér fagyöngyön való je puton, A P. Az imágó 4,1 4,4 mm nagyságú, zöldes színezetû, paj- 5. Vizsgálataink során almán és madárberkenyén élô fagyöngyrôl gyûjtöttük néhány példányát. Virágpoloskák családja Anthocoridae Fakó virágpoloska Anthocoris nemoralis Fabricius, Valamennyi vizsgált gazdanövényen nagy egyedszámban találtuk meg ezt a ragadozó poloskafajt is, mely nagy valószínûséggel az Anthocoris visci-hez hasonlóan holo és hemiparazitok fagyöngylevélbolhákat fogyasztotta.

Fehér fagyöngyön való elôfordulásáról Hellrigl is beszámol, valamint Horváth korai kutatása során is kimutatta galandfereg larva fehér fagyöngy bokrról. Címerespoloskafélék családja Pentatomidae Vöröslábú címerespoloska Pentatoma rufipes Linnaeus, A fagyöngyön másodlagosan megjelenô fajok közül a vöröslábú címerespoloskát találtuk a legnagyobb egyedszámban a július végi gyûjtés során, bokronként 5 10 egyed fordult elô.

Holo és hemiparazitok a fajt szintén elsôként mutattuk ki a fehér fagyöngyrôl. Leggyakrabban erdôszéleken, parkokban találkozhatunk vele, egész Európában gyakori faj. A fiatalabb egyedek elsôsorban lombos fákon pl. Quercus- Alnus- Corylus-fajok szívogatnak, az imágók kisebb rovarokat, hernyókat is elfogyasztanak Tóth Tömeges felszaporodása esetén gyümölcsökön is táplálkoznak Otten Bogarak rendje Coleoptera A fagyöngyön élô 4 specialista faj közül vizsgálataink során hárommal találkoztunk, Hellrigl azonban 15 további másodlagosan megjelenô fajról is beszámol.

Az álszúfélék Anobiidae családjából a keményfájú fafajokon elôforduló Hedobia pubescens Olivier, és az általunk is gyûjtött Gastrallus laevigatus Olivier,a ormányosbogárfélék Curculionidae családból az egész Európában elterjedt, fôleg nyitvatermôkön Pinus- Picea- Abies-fajok megtelepedô Carphoborus minimus Fabricius, szúfajt említi.

A cincérfélék Cerambycidae családjából a szakirodalom említi a Pogonocherus hispidus Linnaeus,P.

ADATOK A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM) HAZAI ROVARFAUNÁJÁHOZ

Hellrigl további 3, a fagyöngyön is megjelenô cincérfajról számol be: Mesosa curculionoides Linnaeus,Acanthoderes ma: Aegomorphus claviceps Schrank, és Stenostola ferrea Schrank, A karimásbogárfélék Dasytidae családjából a Holo és hemiparazitok plumbeus Müller, és D. A fagyöngy-specialista Agrilus viscivorus Bilý, fagyöngydíszbogárral Buprestidae nem találkoztunk, de hazánkból már ismert. Elsô példányát Merkl Ottó ben a szigetközi Feketeerdôn gyûjtötte, azóta amatôr bogarászok rendszeresen gyûjtik és kinevelik Merklszóbeli holo és hemiparazitok.

A monofág faj lárvái a fagyöngy hajtásának kérge alatt fejlôdnek, bábozódni a fás részbe húzódnak Muskovits és Hegyessy Álszúfélék családja Anobiidae Simított álszú Gastrallus laevigatus Olivier, A fehér fagyöngyön elôforduló két Gastrallus-faj közül a G.

Révai Nagy Lexikona, 9. kötet: Gréc-Herold () | Arcanum Digitális Tudománytár

A két faj rendkívül hasonló, csupán néhány éve különítették el ôket egymástól Zahradnik A kopogtatás és kinevelés során egy-egy G. Kis egyedszáma miatt a faj nem tekinthetô a fagyöngy jelentôs kártevôjének.

parazitáktól való tisztítás után

Szegélyeslapbogár-félék családja Laemophloeidae Füge-szegélyeslapbogár Leptophloeus hypobori Perris, A nyarán begyûjtött fagyöngyágakból a Leptophloeus hypobori imágóját 7. Sericoderus, Liparthrum stb.

Navigációs menü

Hazánkban eddig egyetlen példányát fogták ban, melyet Merkl közölt faunára új fajként, valamint ben gyûjtötték nagy számban, a bécsi Práterben nyárfán elô fehér fagyöngyrôl Lohse Vizsgálataink során elsôként mutattuk ki Magyarországon ezt a fajt fehér fagyöngyrôl, mely nem azonos a Hellrigl által gyûjtött Cryptolestes corticinus Erichson, szegélyeslapbogár-fajjal. Holo és hemiparazitok pontbogarak családja széles körben elterjedt, ennek ellenére méretüknél fogva 0,5 1,8 mm igen kevéssé ismert csoport Majka és Cline A család angol neve minute fungus beetles is a fajok parányi mivoltára, vagy éppen jellegzetes formájú elôhátára hodded beetlesmíg német holo és hemiparazitok Faulholzkäfer élôhelyére, táplálkozására utal.

A Sericoderus-fajok többnyire különbözô gombafajok Zygomycetes, Hyphomycetes micéliumát fogyasztják Bowestead és Leschen E szûznemzéssel szaporodó milyen típusú férgek széles spektrumúak mindössze 1 1,2 mm, sárgásbarna színezetû, Európában és Észak-Amerikában is honos Majka és Clinekutatásunk során elsôként jeleztük fagyöngyrôl.

Imágói és lárvái egy-egy nevelésre szánt fagyöngyágból nagyobb tömegben kerültek elô. Életmódja miatt legfeljebb másodlagos fagyöngykárosítónak számít.

holo és hemiparazitok féreg orvos