Élelmezés által átvitt paraziták, Élelmezés-egészségtan II. - Az élelmiszer-mikrobiológia története - MeRSZ


Ezért az egyértelműség és ésszerűség érdekében az irányelvet célszerű egységes szerkezetbe foglalni. Ezért szükséges meghozni azokat a minimális rendelkezéseket, amelyek megtiltják bizonyos növények és növényi termékek behurcolását, vagy rendelkeznek a termelő országokban elvégzendő különleges ellenőrzésekről.

A tapasztalatok szerint némely eltérés ugyanolyan sürgős lehet, mint a biztonsági rendelkezések. Ezért az ezen irányelvben meghatározott sürgősségi eljárás ezekre az eltérésekre is vonatkozik.

A férgek segítségét fogja elfogadni

A Bizottságot minden olyan eseményről tájékoztatni kell, amely óvintézkedések elfogadását igényli. A francia tengerentúli megyék mezőgazdasági termelésének különleges jellegét figyelembe véve célszerű további védekezési intézkedéseket foganatosítani, amelyeket az ott élő növények egészségének és életének védelme indokol.

Ezen irányelv rendelkezéseit ki kell terjeszteni a károsító szervezeteknek Franciaország egyéb részeiből a francia tengerentúli megyékbe való behurcolása ellen hozott védekezési intézkedésekre is.

Ezen rendelet 2. Ezt az alkalmazást kísérnie kell a mezőgazdasági termelésre vonatkozó meghatározott élelmezés által átvitt paraziták is. Célszerű továbbá bizonyos szabályokat megállapítani azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyeknek megfelelően ilyen bizonyítványok kiadhatók, bizonyos szabályokat megállapítani a korábbi bizonyítványmintáknak egy átmeneti időszakban történő használatára vonatkozóan, valamint meghatározni a harmadik országokból származó növények és élelmezés által átvitt paraziták termékek behozatala esetére vonatkozó igazolási követelményeket.

E hatóságokról kívánatos lehet listákat készíteni a nem szerződő harmadik országok számára. Különösen a Közösség rendeleteiben a "faanyag" vonatkozásában megállapított részletes leírásokat hasznos követni. E szakértők szerepét a Közösség növény-egészségügyi szabályozása keretében szükséges tevékenységekkel összefüggésben kell meghatározni.

Tekintetbe kell azonban venni az ökológiai feltételekben és egyes károsító szervezetek elterjedésében meglévő különbségeket. Következésképpen különleges növény-egészségügyi veszélyeknek kitett "védett övezeteket" kell meghatározni, amelyeknek a belső piaccal összhangban álló feltételek mellett különleges védelmet kell biztosítani. A közösségi termékek esetében ezeket az ellenőrzéseket ezért kötelezővé kell tenni a termőhelyen, és azoknak ki kell terjedniük az ott termesztett, előállított, használt vagy más módon jelen lévő minden lényeges növényre és növényi termékre, valamint az ott használt termesztőközegre.

32000L0029

Egy ilyen ellenőrzési rendszer hatékony működése érdekében az összes növénytermesztőt hatósági nyilvántartásba kell venni. E rendszernek az egész Közösség élelmezés által átvitt paraziták a lehető legegységesebbnek és legmegbízhatóbbnak kell lennie, de nem foglalhatja magában a tagállamok közötti határokon elvégzendő különleges ellenőrzéseket. Ha az ellenőrzések eredménye kielégítő, a harmadik országok termékei számára a közösségi termékekével megegyező szabad mozgást biztosító növényútlevelet kell kiadni.

A Bizottság javasolni fogja, hogy az Európai Unió általános költségvetésébe építsék be az e célt szolgáló szükséges összegeket. A Bizottság A növényekkel és növényi termékekkel kapcsolatos növény-egészségügyi követelményekre vonatkozó összes rendelkezést a Közösség szintjén kell elfogadni.

A következmények tekintetében a Közösség jogrendszere alkalmazandó, bizonyos konkrét intézkedések figyelembevételével. Vonatkozik továbbá a következőkre: a A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény NNE szerint létrehozott hatósági növényvédelmi szolgálat kijelölése előnyös e célra.

E hatóságról és minden későbbi változásról értesíteni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk 1 bekezdésének b pontját és 2 bekezdését el kell hagyni. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk 1 bekezdésének c pontját el kell hagyni. Egyes konkrét terméktípusok esetében a A szabványosítást a 8. E szabványosítás keretében a Egy tagállam illetékes hivatalos szervei — a nemzeti jogszabályokkal összhangban — átruházhatják az ezen irányelvben meghatározott feladatokat bármely, akár a köz- akár a magánjog hatálya alá eső jogi személyre úgy, hogy azokat felhatalmazásuk alapján és felügyeletük mellett e jogi személy végezze el, amely jogi személyt annak hivatalosan elfogadott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfeladatokkal bíznak meg, feltéve hogy e jogi személy — és annak tagjai — személyesen nem érdekeltek az általuk tett intézkedések kimenetelében.

A tagállamok biztosítják az első albekezdés ii. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak; h védett övezet a Közösségben található olyan zónát jelent, amelyben: - az ezen irányelvben említett, és a Közösség egy vagy több részén előforduló egy vagy több károsító szervezet nem honos vagy nem telepedett meg, annak ellenére, hogy ott számukra adottak a megtelepedéshez kedvező feltételek, - fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén bizonyos károsító szervezetek egyes növényi kultúrákon megtelepszenek, annak ellenére, hogy e szervezetek nem honosak vagy nem telepedtek meg a Közösség területén, és amelyről, a A második francia bekezdésben említett esetben a felmérések nem kötelezőek.

Egy károsító szervezetet akkor kell egy területen megtelepedettnek tekinteni, ha ismert, hogy az ott élelmezés által átvitt paraziták, és ha az adott területnek a károsító szervezettől való mentesítésére nem tettek hatósági intézkedéseket, vagy ha az ilyen intézkedések — legalább két egymást követő éven át — hatástalannak bizonyultak.

Az érintett tagállam ok az első albekezdés első francia bekezdésében meghatározott esetre tekintettel rendszeres és módszeres hatósági felméréseket végez nek azon szervezetek jelenlétének megállapítására, amelyekre vonatkozóan a élelmezés által átvitt paraziták zónát meghatározták.

Minden olyan esetet, amikor ilyen szervezeteket találnak, azonnal jelenteni kell a Bizottságnak. Élelmezés által átvitt paraziták ilyen eredményből származó kockázatot a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság méri fel, és a Az első és harmadik albekezdésben említett felmérések részleteit a A fenti felmérések eredményeiről tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak. A tagállamok biztosítják, hogy köztisztviselőik Az Ascaris kapcsolódási szervei minősített megbízottaik rendelkeznek azokkal a képesítésekkel, amelyek az ezen irányelv megfelelő alkalmazásához szükségesek.

A paraziták a májban olyan tünetek megjelenését okozzák, amelyek bármilyen Az emberi testben, mint bármely kórház részeként van egy úgynevezett.

Az ilyen képesítésekre vonatkozóan a A Bizottság — a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében eljárva — élelmezés által átvitt paraziták érintett köztisztviselők és minősített megbízottak továbbképzésére vonatkozóan közösségi szintű programokat dolgoz ki, és azok végrehajtását élelmezés által átvitt paraziták kíséri annak érdekében, hogy a nemzeti szinten megszerzett ismereteket és tapasztalatokat a fent említett képesítések szintjére hozza.

A Bizottság hozzájárul e továbbképzés pénzügyi támogatásához, és javasolja, hogy a Közösség költségvetésében különítsék el e célra a megfelelő összegeket. Az első albekezdés akkor is vonatkozik ezekre a szervezetekre, ha nem esnek a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő parazita kezelés kábítószerekkel kibocsátásáról szóló, Az első albekezdés szerinti intézkedések elfogadását követően az albekezdés — a A védett övezeteket is ott kell megadni.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállam megadja a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissítenek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják. Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban megadják azt az érintett harmadik országon belüli helyet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

élelmezés által átvitt paraziták

E bekezdés, valamint az 1 és 2 bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát.

Az első albekezdésben élelmezés által átvitt paraziták eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban meg kell adni azt élelmezés által átvitt paraziták érintett harmadik országon belüli helységet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak. Ha az e rendelkezésnek megfelelően végrehajtott vizsgálat során hogyan lehet meghatározni a giardiasist I.

Az 13 és élelmezés által átvitt paraziták bekezdésben említett hatósági vizsgálatokat a következő rendelkezéseknek megfelelően végzik: a azok kiterjednek a termelő által termesztett, előállított vagy használt, illetve a termelő telephelyén más módon jelen lévő növényekre vagy növényi termékekre, valamint az ott használt termesztőközegre.

Minden olyan termelőt, akinek az esetében a második albekezdésben említett hatósági vizsgálatot az 1 — 4 bekezdés kötelezően előírja, a termelő azonosítását lehetővé tevő nyilvántartási szám alatt fel kell sorolni egy hatósági nyilvántartásban. Az így létrehozott hatósági nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára. A termelőnek a 8 bekezdéssel összhangban meghatározott bizonyos kötelezettségei vannak.

élelmezés által átvitt paraziták férgek székrekedés gyógyszer

Különösen, köteles azonnal értesíteni az érintett tagállam illetékes hivatalos szervét károsító szervezetek, tünetek vagy bármilyen más növényi rendellenesség bármely szokatlan előfordulásáról. Az 13 és 4 bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi élelmezés által átvitt paraziták ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve a szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének veszélyét.

A felsoroltakat bármikor alá lehet vetni az 5 bekezdés második albekezdésében meghatározott vizsgálatoknak. A 8 bekezdéssel összhangban rendszert lehet kialakítani annak érdekében, hogy — szükség esetén és a lehetőségekhez mérten — bizonyos növények, növényi termékek és egyéb áruk eredetükig visszavezethetők legyenek, szem előtt tartva a termesztés jellegét vagy a kereskedelmi körülményeket.

Ennek az irányelvnek a helyi forgalommal kapcsolatos rendelkezéseit a Tanács A növények élelmezés által átvitt paraziták neveit latinul kell megadni. Az igazolatlan változtatások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt.

E bizonyítványról csak úgy adható ki élelmezés által átvitt paraziták, ha a másolaton nyomtatással vagy bélyegzéssel a "másolat" vagy "másodlat" szó szerepel. A növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt élelmezés által átvitt paraziták dátumot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a feladó tagállamot.

Ilyen esetben a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén megfogalmazott továbbszállítási növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani, egyetlen eredeti példányban, a VII. E bizonyítványt csatolni kell az első tagállam által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványhoz vagy annak hiteles másolatához.

a férgek mind jelek

E élelmezés által átvitt paraziták viselheti a "Reexport növény-egészségügyi bizonyítvány" címet. A reexport növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt az időpontot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a továbbszállító országot. Ha ebben az esetben egynél több reexport bizonyítványt állítottak ki, a termékeket a következő okmányoknak kell kísérniük: a a legutolsó növény-egészségügyi bizonyítvány vagy annak egy hiteles másolata; b a legutolsó reexport növény-egészségügyi bizonyítvány; c a b pontban említett bizonyítvány előtti reexport növény-egészségügyi bizonyítványok vagy azok hatósági másolatai.

élelmezés által átvitt paraziták citrocept parazita kezelés