Nemathelminthes ppt


Látták: Átírás 1 Állatszervezettan I. Szabó Terézia Az állatszervezettani oktatás az állattan klasszikus morfológiai területén belül az organológiai és histológia ágazatát dolgozza fel funkcionális, összehasonlító és kísérleti módszerrel. Egyrészt alapozó jellegű más állattani nemathelminthes ppt élettan, emberanatómia. Bevezető ismeretek. Fejlődéstan: Az egyedfejlődés és törzsfejlődés.

Az embrionális fejlődés főbb szakaszai. Posztembrionális fejlődés és típusai az állatvilágban. Histológia: Az állati test szöveteinek általános jellemzői.

Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája. Mozgás váz- és izomrendszer. A váz formái. Egysejtűek és gerinctelenek vázképződményei. A gerincesek vázrendszerei. Az egysejtűek és a gerinctelenek aktív mozgásának felépítő elemei és jellemzőik. A gerincesek izomzata. A táplálkozás szervei, az emésztőkészülék.

Gerinctelen állatok táplálkozási típusai, a bélcsatorna tagolódása és függelékei. A gerinces állatok emésztőkészülékének részletes anatómiája. A légzőkészülék. Diffúz légzés. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó és ozmoregulációs szervei.

A gerincesek kiválasztószervei. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok: 1. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező nemathelminthes ppt. Tankönyvkiadó, Nemathelminthes ppt I.

Tankönyvkiadó, Budapest, Hollósi G. Tankönyvkiadó, Budapest, Odorfer M. Tankönyvkiadó, Budapest, Törő I. Medicina, Budapest Törő I. Medicina, Budapest, Vígh H. Tankönyvkiadó, Budapest Victor Eroschenko: Atlas os histology. Philadelphia, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 1 2 Állatszervezettan gyakorlat I. Szabó Terézia A tárgy az nemathelminthes ppt szervezet makroanatómiai és szövettani bemutatását végzi bonctani és mikroszkópos gyakorlati ascariasis kezelés gyermekeknél gyógyszerek keretében.

A mikroszkóp használata. Alapszövettan hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet. A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a gerinctelen állatok főbb típusállatainak nemathelminthes ppt és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-hengeres és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata.

  1. Melyek vannak az emberi kerekesférgek tojásaival borítva

Puhatestűek, ízeltlábúak osztályaiban a főbb típusállatainak vizsgálata. Zárógyakorlat 4. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok ábragyűjtemény. Budapest, Sass M. Tankönyvkiadó Budapest, Vajon I. Tankönyvkiadó, Budapest Zboray G. Az állati test szerveződési szintjeit, fejlődését, szövettanát, és anatómiáját tartalmazza.

A keringési rendszer. A nyílt zárt keringési rendszer jellemzői. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója. A szív. Artériás és vénás rendszer jellemzői. Az állatok szaporodása. Az ivarszervek felépítése. Az idegrendszer. Alacsonyabbrendű állatok ingerjelenségei. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: nemathelminthes ppt és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői.

Az endokrin rendszer fejlődéstörténete. A gerinctelen állatok és a gerincesek hormontermelő szervei. Az érzékszervek típusai. Az egyes állati törzsek jellemző nemathelminthes ppt felépítése.

Department of Evolutionary Zoology and Human Biology

Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: I. Keringési rendszer. A szaporodás. Neuroendokrin rendszer.

  • Wass Albert Karcsonyi vers 2.
  • Karacsonyi Vers - [PPT Powerpoint]
  • Testing: end-term exam The aims of the course: To gain insight into the basics and terminology of Zoology, the anatomy of animals on different levels of evolution and microanatomy of organ systems.
  • Giardiasis kezelési folyamat

Az érzékszervek 4. Tankönyvkiadó, Csoknya M. Medicina, Budapest, Nemathelminthes ppt tantárgy tárgyi szükségletei és nemathelminthes ppt Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 3 4 Állatszervezettan gyakorlat II. BI L Meghirdetés féléve 3 Összóraszám nemathelminthes ppt. Szabó Bél paraziták embereken képek Az állati szervezet szövettani és anatómia felépítésének makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata-boncolási és mikroszkópi vizsgálatokkal.

A gerinces állatok főbb típusállatai: Csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája. Hüllők testfelépítése. Madarak és emlősök bonctana és szövettana. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenaktikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai biológia tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

A tantárgy nemathelminthes ppt Az állatvilág rendszerezésének alapelvei nemathelminthes ppt módszerei. A filogenetikai rendszerezés, rendszertani kategóriák, a zoológiai nómenklatúra.

Nemathelminthes ppt állatrendszertan története, kialakulása. A rendszerezés logikai műveletei. A mesterséges és törzsfejlődési rendszerek. A faj alatti és a faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan. Az Eucarióták főbb szerveződési irányai. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert kollokviummal zárul a félév. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill.

Papp László: Zootoxonómia 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem, írásvetítő, diavetítő. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismeret megalapozása hangsúlyosan a hazai fajokkal.

karacsonyi vers

Ennek során az elméleti előadások BI kapcsán megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai biológia tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Határozási ismeretek. Évközi nemathelminthes ppt módja: írásbeli és szóbeli beszámolók 4.

A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendszertani laboratórium, a tanult állatok preparátumaival, írásvetítő, diavetítő, TV, videolejátszó, magnetofon, videofilmek, színes diák, számítógép CD meghajtóval, multimédiás CD lemezek. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenetikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

Phylum Cephalochordata. Phylum Vertebrata. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert szigorlattal zárul a félév. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus nemathelminthes ppt megalapozása hangsúlyosan hazai fajokkal.

Ennek során az elméleti előadások BI során megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Alapozó tárgy, mely az elemi szerkezet és működésformák sejtszintű integrációját teszi lehetővé. A pro- és eukarióta sejt.

A sejtorganellumok. A plazmamembrán szerkezete és funkciói. A membrántranszport jellemzői: diffúzió, csatornák, exo- és endocitózis. A sejtkapcsoló szerkezetek. A sejadhézió. Az extracelluláris mátrix. A növényi sejtfal. Az eukarióta sejt intracelluláris membránrendszere. A maghártya, az endoplazmatikus retikulum, nemathelminthes ppt Golgi-apparátus, a peroxiszómák és a lizoszómák szerkezete és működése.

Az örökítőanyag szerveződése a sejtmagban. Az RNS- és fehérjeszintézis. A génexpresszió szabályozása. Az intracelluláris vezikuláris transzport és a sejtkompartmentek. A sejtek energiatermelése: a mitokondriumok, a légzési lánc és az ATP-szintetáz.

A kloroplasztiszok és a fotoszintézis. A sejt vázrendszere. A sejtmozgások, az izomműködés. A sejtek jelátvitele, az ioncsatornák a receptorok, transzducerek és intracelluláris hírvivő rendszerek.

A sejt intracelluláris hírvivő rendszerek. A sejtnövekedés és sejtosztódás, a sejtciklus, a mitózis és meiózis.

BIOLÓGIATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT "A" típusú tantárgyak - PDF Free Download

A sejtosztódás szabályozása. A sejtek öregedése és a sejthalál.

Differenciálódott sejtek. Az immunrendszer molekulái és sejtjei. A membráningerelhetőség molekuláris alapjai az idegsejtekben. A növényi sejtek jellemzői. Abnormális sejtformák, ráksejtek.

  • Hogy férgek jönnek e ki?
  • Дома стоят только чудом.

Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. Dialóg Campus Bp. László V. Raff M. Roberts K.