Drotfereg kartetele, Terjed a drótféreg kártétel a napraforgó és kukorica kultúrákban


Kukorica esetében a drótférgek berágnak a felpuhult vetőmagba, majd később a csíranövény gyökérnyaki részét átrágva károsítanak. A növények levelei a csúcstól visszafelé sárgulnak, majd barnán elhalnak. A talajból kivett növényen kárképek láthatók, a drótféreg sok esetben drotfereg kartetele a drotfereg kartetele részben. A pajortípusú lárvák a gyökérzónában helyezkednek el és a gyökereket fogyasztják, amelynek következménye szintén a fiatal növények elhalása lesz.

A kártevők a kukorica cm-es fejlettségi állapotáig veszélyesek. A tág sor- és tőtávolságú növényeknél különös gondot kell fordítani a talajvizsgálatokra.

régression linéaire simple_partie2 - régression linéaire avec excel - calcul droite de régression

A térfogati kvadrátmódszerrel elvégzett vizsgálatok megbízhatóságát növeli, ha a mintavételi helyeket a sakktábla négyzeteinek megfelelően jelöljük ki. A felvételezések eredményeként így tudjuk lehatárolni azokat a részterületeket, ahol az egyedszám eléri, vagy meghaladja a veszélyességi küszöbértéket.

A lárvák elhelyezkedése lokális, tehát nem lehet az egész területre egységesen előforduló egyedszámot megállapítani. Védekezés: Talajfertőtlenítést azokon a részterületeken végezzünk felületi vagy precíziósan irányított sorkezelés formájában, ahol a drótférgek m2-enkénti drotfereg kartetele 2, a pajoroké pedig 1. A talajfertőtlenítés elvégezhető klórpirifosz-hatóanyagú készítményekkel, betartva az alkalmazásra vonatkozó kötelezettségeket.

Kisebb kártevőegyedszám mellett célravezető lehet a csávázott vetőmag használata. Kukoricabarkó Tanymecus drotfereg kartetele Az imágók a szögcsíra állapotban lévő növényt karéjosan rágják, amely elpusztulhat.

Növényvédelem

A leveles kukorica levelein a levélszéltől a fő érig karéjoznak. Ha a levél mindkét oldalán karéjozás van, akkor a fő ér eltörhet, és így a levél megsemmisül. A kukac típusú lárvák a talajban élnek és ott a növények gyökerével táplálkoznak. Védekezés: A kukoricabarkó imágóinak viselkedésére jellemző a holttá tettetés, ezért az előre jelzésük nehézségekbe ütközik.

Veszélyes kártevők: a talajlakók

Kártételük mérsékelhető a talajfertőtlenítésre használható klórpirifosszal. Állománypermetezésre a klórpirifosz- és zeta-cipermetrin-hatóanyagú készítmények javasoltak a kötöttségek figyelembevételével. Fritlégy Oscinella frit A fiatal, leveles kukoricán károsít.

Garathorgával sérti fel a leveleket és így táplálkozik a növény szöveteivel.

Egy alattomos kártevő: a drótféreg

A növény rendellenesen fejlődik, a levelek drotfereg kartetele. A kártétel többnyire foltszerűen jelentkezik, hűvös csapadékos időben. Védekezés: Az optimális időben vetett, jó tápanyag-ellátottságú kukoricát kevésbé károsítja.

drotfereg kartetele

A csávázott vetőmag preventív védelmet nyújt Vetési bagolylepke Agrotis segetum Gradáció alkalmával az első nemzedék hernyói érzékenyen károsítják a leveles kukoricát. A hernyók második lárvastádium után fénykerülők, ezért nappal a talaj felső 2 cm-es poros rétegében tartózkodnak. Alkonyati órákban jönnek a talajfelszínre, és akkor rágnak be a kukoricaszárba.

A sérülés következtében a kukoricalevelek zölden elszáradnak. A növény szél hatására kitörhet.

Gazdasági veszélyt jelentő talajlakó kártevők

A júniusi drotfereg kartetele augusztusban a második nemzedék hernyói követhetik akkor, amikor a kukorica már csövesedett. A berágás ekkor is a gyökérnyaki részbe történik. Erős drotfereg kartetele hatására a tövek kitörnek, ami az drotfereg kartetele függő kártétellel arányos termésveszteséget eredményez. Védekezés: A lepkerajzás fénycsapdával vagy szexferomon csapdával ellenőrizhető. Az imágórajzás nagyságától függően ellenőrizni kell az árokpartok gyomnövényzetét, az oda rakott tojások számát és a lárvakelést.

A fiatal lárvák ellen hatásosak lehetnek a klórpirifosz alfametrin, zeta-cipermetrin, lamda-cihalotrin hatóanyag tartalmú készítmények. Levéltetvek Zöld kukorica-levéltetű — Rhopalosiphum maidis; Zselnicemeggy-levéltetű —Rh.

Szaporodásuk májusban és júniusban jellemző, kolóniák kialakulásában érzékelhető.

drotfereg kartetele jung ho paraziták

Ezt követően a kukoricaállományok ökológiai okok miatt magas hőmérséklet, alacsony relatív páratartalom, csapadékhiány elnéptelenednek. Ismételt betelepedésükre szeptembertől számíthatunk. Ilyenkor az egyedszám sokszor meghaladja a tavaszit. A levéltetvek szúró-szívó szájszervükkel folyékony táplálékot fogyasztanak. A növényekbe juttatott enzimatikus nyálváladék toxikus hatásának következményeként a levelek sárgulnak, esetleg elhalnak akkor, ha a kolónia mérete nagy felületet foglal el.

A levéltetvek táplálkozása kiterjed még a címerre és a csuhélevelekre. A közvetlen kártétel mellett jelentős a vírusterjesztő tevékenység és a mézharmattermelés, amelyen korompenész telepedhet meg. Védekezés: Gondoskodjunk a minőségi talajmunkákról és a harmonikus tápanyag-utánpótlásról, végezzük el a fő tápnövények drotfereg kartetele gyérítését a kukoricatermő területek közelében.

Kémiai védekezést szükség esetén akkor alkalmazzunk, ha a vetőmag-szaporító területek növényein kezdetét vette a kolóniák kialakulása, hogy ezzel a vírusterjesztést mérsékeljük. Kukorica-gyökértetű Tetraneura ulmi A lárva és a kifejlett alak főként a nyári hónapokba n a kukorica gyökerén szívogat. A növény gyengén fejlődik és sárgul, lankad vörösödik. A drotfereg kartetele késve hoz címert és gyengén termékenyül.

A fertőzött tövek tövét gyepi hangyák lepik el. Száraz évjáratok kártevője. Elsősorban az agrotechnikailag hibás, gyenge vetéseket támadja meg.

Csávázás nélkül is van védelem!

drotfereg kartetele Tápnövénycsere jellemzi. A telelés a szilfákon történik tojás alakban. A szil levelein tavasszal jellegzetes zacskószerű gubacsok képződnek, melyek belsejében élnek a lárvák. A szárnyas alakok június elején jelennek meg, melyek a szél segítségével települnek át drotfereg kartetele fűfélékre többek között a kukoricára, melyeknek a gyökerén egész vegetációban szűznemzéssel szaporodnak anholociklusus szaporodás.

Védekezés: Megelőző védelmet nyújt az NPK-egyensúly megteremtése.

drotfereg kartetele férgek és kezelésük felnőttekben

Öntözéssel mérsékelhető az egyedszám. Amerikai kukoricabogár Diabrotica virgivera virgifera A bogarak egy időben jelentkeznek a címerhányással és a csőképződéssel. Kártételük rágás formájában tűnik drotfereg kartetele a leveleken, amely nem tekinthető súlyos esetnek. A kártétel a csuhélevelek közül kiálló bibe-szálakon érvényesülve kritikussá teszi a termést, mert a tövig rágott hajazaton a pollen nem tud megtapadni és így a kettős megtermékenyítés elmaradása miatt a csövek ablakosak lesznek, vagy teljesen sterilek maradnak.

drotfereg kartetele szalagféreg helmintikus betegség

A lárvák élőhelye a talaj, ahol a kukorica gyökerével táplálkoznak. A gyökérzet elfogyasztásának mértékétől függően a növények fejlődésükben visszamaradnak, megdőlnek, és ha életben maradnak, akkor hattyúnyak alakúak lesznek. Súlyos esetben a növények elpusztulnak. A faj egynemzedékes, tojás alakban telel a talajban.

hatékony gyógymód a férgek férfiak véleménye citrocept parazita kezelés

A lárvák májustól júliusig táplálkoznak a gyökereken, majd bábozódnak és azt követően jelennek meg az imágók a növényeken. Érési táplálkozás után a talajba rakják tojásaikat. Védekezés: Hatékony védekezés a vetésváltás. Az imágórajzás szexferomon csapdákkal előre jelezhető. Az egyedszámtól függően védekezni lehet a tojásrakást megelőző fázisban az imágók ellen.

Alkalmazható hatóanyagok: dimetoát, acetamiprid, klórpirifosz, tiakloprid, lamda-cihalotrin, zeta-cipermetrin, a kötöttségek figyelembevételével. A védekezés hidastraktorral, helikopterrel és merevszárnyú repülőgéppel kivitelezhető.

Kukoricamoly Ostrinia nubilalis Kárt okoz a hernyó típusú lárva, amely a tojásból kikelve először a levéllemezen rág és ennek nyomai hámozás drotfereg kartetele apró lyukasztás formájában láthatók. A keléstől számítva napon belül berág a szárba, és a bélszövetbe készít járatot, amely rágcsálékkal és ürülékkel telt.

Kwizda Agro

A járat az internódiumokban található, mert a nóduszokat kikerüli. A szár felületén a ki és a berágási nyílások láthatók, amelyekből ürülékszemcsék lógnak ki.

  • Férgek egy gyermekben, mit kell kezelni
  • Az ellenük irányuló védekezésnek mindenekelőtt megelőző jellegűnek kell lennie, amely magába foglalja az elővetemény káros hatásainak, illetve a megelőző évek tapasztalatainak számbavételét.
  • Hűvösebb volt ugyan, de a hónap végére visszatért a hőmérséklet is a normális kerékvágásba.

A rágás a szárban lefelé, a talaj felé irányul. A lárvák esetenként a csőbe is berágnak, és ott a tejes érésben lévő szemeket fogyasztják. Védekezés: A károsított növények szárában telelő hernyókat elpusztíthatjuk a szár hasogatásával, szecskázásával, a talajba történő mély beforgatással és takarmányozással.

Ismertetők

Kémiai védekezés optimális időpontja a hernyók ellen még a berágás előtt érvényesíthető. A bélszövetben tartózkodó lárvákkal szemben az alkalmazott inszekticidek kevésbé hatásosak. Alkalmazható hatóanyagok: zéta-cipermetrin, drotfereg kartetele, etofenprox, dimetoát, deltametrin, klórpirifosz, metoxifenozid, Bacillus thuringiensis berliner, lamda-cihalotrin, indoxakarb, a kötöttségek figyelembevételével.

Silókukoricában engedélyezett az indoxakarb-hatóanyagú készítmények használata. Gyapottok-bagolylepke Helicoverpa armigera A tojásokból kikelt fiatal hernyók a nővirágzaton keresztül berágnak a csuhé levelek alá és ott a tejes érésben lévő szemeket fogyasztják.

A mennyiségi termésveszteségen kívül jelentős a csőpenészek fellépése, valamint a golyvásüszög megtelepedése. A drotfereg kartetele csöveket a termeltető értékesítésre nem veszi át. Védekezés: A vándorlepke rajzása fény és szexferomon csapdákkal nyomon követhető és így a védekezés optimális időpontra időzíthető.

A lárvakelés a tömegrajzás időpontjában drotfereg kartetele megkezdődik, ezért tehát a védekezést naponként célszerű megismételni. A védekezés légi úton vagy hidastraktorral végezhető el az engedélyezett hatóanyagú készítményekkel: zeta-cipermetrin, lufenuron, klorpirifosz, metoxifenozid, triflumuron, lambda-cihalotrin, indoxakarb. Emlősök Vaddisznó — Sus scrofa; Gímszarvas — Cervus elaphus; Őz — Capreolus capreolus Vetés után a vaddisznók kitúrják a kukoricaszemeket, a kelés tőhiányos lesz.

Emiatt több esetben újravetés drotfereg kartetele. A fejlődő kukorica tenyészőcsúcsát az őz és a gímszarvas rágja.