Plica duodenalis


A bélcső középbél járulékos mirigyei A máj és a hasnyálmirigy az plica plica duodenalis helyeződnek. Kivezetőcsöveik az epésbélbe nyílnak. Mindkettő a duodenum endodermájából fejlődik. A máj, hepar A máj a szervezet legnagyobb endodermalis, hám eredetű mirigye. Barnavörös színű, bővérű, tömött, enyhén rugalmas tapintatú, lapos szerv. Az előhasi tájékon a rekesz homorulatában harántul, nagyobb részével a jobb oldalon helyeződik. A kor előrehaladtával kisebbé válik, sorvad atrophia senilis.

Funkcionális anatómia II.

Működése sokoldalú. Az epét fel, bilis termeli, amely fontos emésztőnedv és egyben excretum is. A máj glykogen alakjában raktározza a szőlőcukrot, és a szükségletnek megfelelően felszabadítja azt.

Проснувшись, он оказался в незнакомой комнате, и лишь спустя несколько секунд вспомнил, что находится не в Диаспаре. Одновременно с возвращением сознания забрезжил утренний свет, и вскоре Элвина залило мягкое, холодное сияние зари, хлынувшее через прозрачные стены.

Элвин лежал в сонной полудреме, припоминая вчерашние события и раздумывая, какие силы он теперь привел в движение.

Aktív helye a zsírok képződésének és átalakításának. A felszívódott aminosavak lebontásában, morinda legfelsõ paraziták, a különböző fehérjék főleg szérumfehérjék szintetizálásában fontos szerepe van.

A máj a vérkeringésbe iktatott szűrő és méregtelenítő plica duodenalis, a bélből felszívódó és a szervezetre mérgező anyagokat detoxikálja. A vitaminok, hormonok tárolóhelye, a szteroid hormonokat inaktiválja. A vérfesték anyagcseréjében Kupffer-féle sejtjeivel működik közre. A magzati korban vérképző szerv. A máj viszonylag gyors regenerációra képes; ha húsevők májának a felét eltávolítjuk, a máj 1—2 plica duodenalis alatt újból eléri teljes nagyságát.

Eközben a májsejtek amitoticus osztódása mellett a mitosis fokozódik, s az ép májlebenyek növekednek compensatiós regeneratio.

Színe lóban kávébarna, szarvasmarhában vörösbarna, juhban, sertésben és húsevőkben sötétbarna. Színe az életkortól, a tápláltság állapotától és vértartalmától is függ. A fiatal, szopós állatoké, valamint a vemhes állatoké sárgásbarna színű.

A rosszul táplált vagy éhező állat mája vörösbarna; a zsíros máj sárgás árnyalatú, a sok vért tartalmazó máj sötétebb. A máj felülete sima, fényes.

PERITONEUM. (Hashártya)

Néhány mm átmérőjű lebenykéi, ha a közöttük levő kötőszövet vastag sertésszabad szemmel láthatók. A plica duodenalis háziállatban a lebenykék csupán sejthetők. Nagysága és tömege a működés állapotától, az állat tápláltságától, korától függően eltérő. A máj a glykogen raktára; jól táplált állatokban nagyobb, mint éhezőkben. Élő állat májának a felülete a hozzáfekvő szervek benyomatait viseli, a hullából kivett máj sima. Két felülete, négy széle és három lebenye van. Elülső domború, rekeszi felülete, facies diaphragmatica, a rekesz homorulatában fekszik.

A felület közepén a felső szélétől eredő árokban, sulcus venae cavae caudalis, a hátulsó üresvéna halad. Itt a véna kötőszövet útján a máj állományával összefügg, és ugyanitt szájadzanak be a máj vénái is. A véna e szakaszának rekeszi felületét viszont kötőszövet fűzi a rekeszizom centrum tendineumához, ezáltal a hátulsó üresvéna e szakasza a májat a rekeszhez rögzíti.

plica duodenalis

Hátulsó, zsigeri plica duodenalis, a facies visceralis, egyenetlenül homorú. Közepén, a dorsalis szélhez közelebb van a harántovális májkapu, a plica duodenalis hepatis. A kaputól eredő kötőszövetes sövényekben, valamint plica duodenalis májat borító tokban, capsula fibrosa perivascularis Glisson-tokerek: a verőceér, a plica duodenalis, idegek, a plexus hepaticus, a májkapu nyirokcsomói és az exprahepatikus epeutak foglalnak helyet.

A peritoneum fejlődéstani vonatkozásai - plica duodenalis emberi test egyik plica duodenalis savós, azaz mesothelium tartalmú hártyája - az embryonális élet negyedik hetében már megjelenik két összefüggő, mesodermalis eredetű lemezével lamina parietalis et visceralis peritoneimely együtt növekszik és differenciálódik a testüreggel és a benne lévő szervekkel - a 2 lemez közt elhelyezkedő üreg: cavum peritonei virágok parazitái a lamina parietalis kettőzet által duplicatura vagy ligamentum megy át a lamina visceralisba - a primitív bélcső rögzítésében 2 duplicatúra játszik fontos szerepet o mesenterium ventrale o mesenterium dorsale commune - így e 2 duplicatura által plica duodenalis cavum peritonei ekkor még coeloma üreg kezdetben 2 üregre oszlik - később a mesenterium ventrale caudalis része felszívódik így mesenterium ventrale csak a duodenumig tar, ezután a visszamaradt craniális részletébe benő a májtelep - a mesenterium ventrale maradványa tehát: o lig. A peritoneum részei, klinikai vonatkozásai - peritoneum parietale: a hasüreg fali részét borítja rekesz alsó felszíne, elülső és hátsó hasfal, fossa iliaca, kismedence oldalsó és hátsó falai - peritoneum viscerale: a zsigereket borítja, azok legkülső rétegét alkotva így tunica serosa - duplicatura peritonei o hashártya kettőzet, mely a plica duodenalis viscerale része o az intraperitonealis szervek ezen keresztül rögzülnek a parietalis peritoneumhoz o elnevezése részben ligamentum, részben meso- toldalékkal kezdődhet o a szervekhez futó vérereket, nyirokereket, idegeket tartalmazza, így a hosszabb duplicatura körüli szerv megcsavarodása volvulus súlyos vérellátási zavarokat okoz ld. A szervek peritoneumhoz viszonyított elhelyezkedése a. Intraperitonealis szervek: a szervet teljesen körbe veszi a visceralis peritoneum, mely mobilis duplicatúrába átmenve kapcsolódik a parietalis peritoneumhoz Intraperitonealis szervek Duplicatura peritonei oesophagus meso-oesophageum gaster seu ventriculus omentum minus, lig. Extraperitonealis szervek: a peritoneum parietale ugyan ráfut a szervre, de nem megy át duplicatúrába, így azt a hasfal képleteként rögzíti feszesen Retroperitonealis hátsó hasfali szervek pars decendens, pars horizontalis inf.

A zsigeri felület a gyomorral, az epésbéllel, a hasnyálmiriggyel, a vakbéllel, a remesével, a jobb vesével és az éhbélkacsokkal szomszédos.

E szervek benyomatai a zsigeri felületen jól láthatók. A felső szél közepén a nyelőcső plica duodenalis, az impressio oesophagea, baloldalt a gyomor benyomata, az impressio gastrica kérődzőkben a recés benyomata, az impressio plica duodenalis, a százrétű benyomata, az impressio omasica, a májkapu alatt az epésbél benyomata, az impressio duodenalis, az alatt ventralisan a remese benyomata, az impressio colica, lóban a jobb lebenyen dorsalisan a vakbél benyomata, az impressio caecalis, a jobb vese benyomata, az impressio renalis, és a mellékvese benyomata, az impressio suprarenalis, lelhető fel.

A máj négy széle közül a dorsalis, margo dorsalis, tompa szél, margo obtusus; jobb és bal, valamint alsó széle, margo dexter et sinister, margo ventralis, éles szél, margo acutus. Ventralis szélén két, árokszerű bemetszés van. Közülük a jobb oldali az epehólyag plica duodenalis, a fossa vesicae felleae, a bal oldali pedig a vena umbilicalis maradványának lig. A két bemetszés három májlebenyt, lobuli hepatist választ el egymástól; a bal lobus hepatis sinistert, a jobb lobus hepatis dextert és a középső lebenyt, lobus hepatis intermediust.

a giardiasis visszaesése

A középső lebenyt a májkapu két részre osztja, a májkapu fölötti farkalt lebenyre, lobus plica duodenalis Spigelii és a májkapu alatti négyszögletű lebenyre, lobul quadratus. A farkalt lebeny jobbra nyúló nagyobb és plica duodenalis nyúlványa a processus plica duodenalis, a májkapu fölé emelkedő, kissé balra nyúló részlete a processus papillaris.

Ez utóbbi lóban és sertésben hiányzik. Sertésben és húsevőkben esetenként kisfokban lóban a jobb és bal lebenyen levő egy-egy bemetszés lobus dexter medialis et lateralist, illetve lobus sinister medialis et lateralist különít el egymástól. Ez esetben a májnak 4 bemetszése és 6 lebenye van. A máj rögzítése. A májat a májkapu és az epehólyag árkának kivételével, area nuda, savóshártya vonja be, amely könnyen lepreparálható, mert laza kötőszövet, tela subserosa, fűzi a máj kötőszövetes tokjához.

A hashártya savóshártya-kettőzetek alakjában a rekeszről tér a féregtabletta az emberek megelőzésére, beborítja azt, savós tokját, tunica serosa, alkotja, majd a máj zsigeri felületén az egymással találkozó savóshártyák kettőzetek alakjában a szomszédos szervekhez térnek.

A rekeszről a háromszárú koszorúszalag, a lig. Ennek jobb szára, a lig. Plica duodenalis szára, a lig. Centrumát a kettőt összekötő kötőszövetes szalag, a lig. Ennek ventralis szára, a lig. A szalagokat egészíti ki, illetve erősíti a hátulsó üresvéna sulcus venae cavaeban haladó szakasza, amelynek fala egyfelől a máj állományával, másfelől a rekesszel összenőtt. A kötőszövetes szalagokat savós kettőzetek, mesohepaticum laterale plica duodenalis et sinistrum, plica phrenicooesophagea, borítják be.

A fissura lig.

EMÉSZTŐKÉSZÜLÉK apparatus digestorius Általános áttekintés Az emésztőkészülék vagy táplálócsatorna durván 8 m hosszúságú — tágulékonysága, falának változó összehúzódottsági foka, valamint erősen kanyargós lefutása miatt hosszát nehéz objektíve megállapítani —, a szájnyílással plica duodenalis és a végbélnyílással végződő cső. Felső, középső és alsó szakaszt különböztetünk meg, amelyek közül az első döntően a táplálék felvételét bekebelezéséta középső a táplálék emésztését és felszívódását, az utolsó az emészthetetlen maradék kiürítésre való előkészítését és kiürítését szolgálja.

Kérődzőkben és húsevőkben a máj zsigeri felületén a lig. A májkaputól a kiscseplesz, az omentum minus, két része közül a lig. Ez utóbbi jobb felé tekintő szabad szélében az epevezető és a verőceér halad, szabad széle pedig a Winslow-lyuk alsó szélét alkotja.

A jobb vesét a lig. A viszonylag rövid szalagok megakadályozzák a máj nagyfokú elmozdulását. A máj szerkezete és érrendszere A májat kívülről a hashártya zsigeri lemeze, a peritonaeum viscerale, borítja. A tela subserosája vastag, laza rostos kötőszövet, amely a plica duodenalis az alatta helyeződő kötőszövetes tokhoz, a Glisson-tokhoz, capsula fibrosa perivascularis, fűzi.

plica duodenalis nyúl helminták

A Glisson-tok a májkapuban a legvastagabb, innen az erekkel mint azok perivascularis kötőszövete, sugárszerűen a májba tér. A máj felületét csupán vékony lemeze borítja. Az erekkel együtt haladó sövényei a májban lebenyeket és lebenykéket választanak el egymástól. Sok rugalmas rostot tartalmazó sövénye alkotja a máj kötőszövetes vázát, interstitiumát.

PERITONEUM. (Hashártya) - PDF Free Download

plica duodenalis Az interstitium a a paraziták tisztítása köpenyekkel vékony háló alakjában övezi. Sertésben ez a perilobularis kötőszövet vastagabb, mint a többi háziállatfajban, emiatt a sertés mája mozaikszerű, lebenykéi makroszkóposan is láthatók. Az ábra jobb fele a májlebenyke hosszanti, bal fele haránt metszéslapját tünteti fel.

A nyilak a vér áramlásának irányát jelzik, B a májsejtlemezek közötti sinusoid vázlatos rajz; Szentágothai szerintC a máj-acinus sematikus vázlat; Rappaport szerint A máj szöveti egysége a májlebenyke, a lobulus hepatis, gúla vagy csonka gúlához hasonló alakú, 1,5—2 mm hoszszú és kb.

A hossztengelye irányába haladó centralis sinus vena centralis körül sugarasan rendeződött egyrétegű hámsejtlemezek foglalnak plica duodenalis.

  • Férgek emulzió gyermekek számára
  • Funkcionális anatómia II. | Digitális Tankönyvtár
  • A háziállatok funkcionális anatómiája | Digitális Tankönyvtár

A lemezek átlyuggatottak, helyenként tág hézagokat alkotnak. Szabad széleikkel a centrális sinust határolják, periferikusan a lebenyke széle felé elágazódnak. Vannak rövid lemezek is, amelyek a centralis sinust határoló lemezek közé ékelődnek. Magasabb szervezettségű emlősökben a lemez egy plica duodenalis áll, muralium simplex, alacsonyabb szervezettségűekben azonban két vagy több sejtsor alkotja, muralium duplex madár, kétéltűmuralium multiplex halak ; az emlős embrió májának szerkezete az utóbbi típushoz hasonlít Haeckel biogenetikai alaptörvénye.

A lebenykéket a lebenyke felületével párhuzamos májsejtekből álló lemez veszi körül, borítja be, ezáltal a radiális irányú májsejtlemezeket egységes lebenykévé kapcsolja össze. Ezt a lemezt, azaz a lebenyke felületét a portális erek ágai és a Glisson-tok nagyon vékony, az ereket követő sövényei plica duodenalis. A sugarasan rendeződött plica duodenalis közötti teret, a lemezek lyukait és a szabad széleik által alkotott centrális plica duodenalis kapilláris sinusoidokból álló érhálózat tölti ki.

A sinusoidok reticuloendothel sejtekkel borított rések nem hajszálerekamelyek a májsejtlemezek lyukain át és a centrális sinuson keresztül egymással közlekednek.

A reticuloendothel sejtek kétfélék: a gyakrabban előforduló sejteknek lapos, ovoid, kromatindús magvuk van, nem vagy alig phagocytálnak, bár feltételezik, hogy kevésbé differenciált sejtek, és bármikor képesek aktív reticuloendothel sejtekké átalakulni. Másik típusú sejtek az ún.